Krótka historia

Marsz Niepodległości to najpopularniejszy ogólnopolski marsz obchodzony w dniu 11 listopada z okazji Święta Niepodległości. Historia marszu rozpoczyna się w 2010 roku, kiedy z inicjatywy organizacji narodowych odbyła się pierwsza taka impreza. Jego przygotowaniem zajęły się wówczas dwa największe narodowe stowarzyszenia: Młodzież Wszechpolska i Obóz Narodowo-Radykalny. Już rok później w 2011 roku powołano Stowarzyszenie “Marsz Niepodległości”, które zostało oficjalnym organizatorem marszu.

Podczas obchodów Święta Niepodległości w latach 2010-2012 miały miejsce nieudolne, nieprofesjonalne i nieodpowiedzialne działania służb mundurowych. Nieuprawnione użycie środków przymusu bezpośredniego, czy działania prowokacyjne to tylko niektóre zarzuty kierowane w stronę funkcjonariuszy. Wielu ocenia, iż działania te były niezgodne z prawem, podjęte w celu uniemożliwienia realizacji przez organizatorów i uczestników ich konstytucyjnych i ustawowych uprawnień z tytułu udziału w legalnym zgromadzeniu publicznym. W ocenie organizatorów podjęte przez służby mundurowe czynności mogły sprowadzić na uczestników legalnego zgromadzenia publicznego bezpośrednie zagrożenie ich życia i zdrowia oraz uszkodzenie lub zniszczenie mienia znacznej wartości.

Na kanwie tych wydarzeń, z inicjatywy Przemka Czyżewskiego powołano Staż Marszu Niepodległości (SMN). Formacja od początku swojego istnienia realizuje cele statutowe Stowarzyszenia “Marsz Niepodległości”, w szczególności zajmując się organizacją, logistyką oraz zabezpieczeniem corocznego marszu 11 listopada.

f