Cele formacji

Przedmiotem działania Straży Marszu Niepodległości (SMN) jest przeprowadzenie zgodnie z prawem corocznego Marszu Niepodległości, jako zgromadzenia publicznego w dniu 11 listopada. SMN odpowiada w szczególności za organizację marszu, niezbędną logistykę, ochronę mienia i osób biorących udział w wydarzeniu oraz zabezpieczenie skutecznego przemieszczenia się uczestników wyznaczoną trasą.

SMN realizuje swoje cele poprzez:
– zabezpieczenie uczestników Marszu Niepodległości przed niezgodnym z prawem działaniem służb mundurowych podejmujących ewentualne działania w celu uniemożliwienia realizacji przez organizatorów oraz uczestników Marszu Niepodległości ich konstytucyjnych i ustawowych uprawnień z tytułu udziału w legalnym zgromadzeniu publicznym;
– zabezpieczenie uczestników Marszu Niepodległości przed dokonywanymi działaniami prowokacyjnymi niezidentyfikowanych osób, mającymi na celu zakłócenie obchodów Święta Niepodległości;
– zabezpieczenie wszelkiego majątku ruchomego wykorzystywanego podczas Marszu Niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów mechanicznych, sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego, materiałów propagandowych (np. banery, transparenty, flagi itp.), infrastruktury instalowanej czasowo dla przeprowadzenia przemówień, wieców itp. (np. sceny);
– współpracę z organami władzy publicznej, zwłaszcza Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, w zakresie skutecznego, bezpiecznego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Marszu Niepodległości;
– każdorazowe zaplanowanie i ewentualne wdrożenie działań na wypadek wybuchu paniki lub innych okoliczności mogących powodować zagrożenie życia lub zdrowia uczestników Marszu Niepodległości;
– organizowanie na terenie całej Polski lokalnych komórek terenowych w celu szerszego, skuteczniejszego i profesjonalnego szkolenia swoich członków.

Działania podejmowane przez Straż Marszu odpowiadają specyfice tej formacji z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z braku uprawnień właściwych dla służby mundurowej oraz koncesjonowanej agencji ochrony. Straż Marszu Niepodległości nie jest związana z żadną partią polityczną.