Akredytacje

Podczas tegorocznego Marszu Niepodległości, podobnie jak w latach ubiegłych będą wydawane akredytacje dla mediów, usprawniające logistykę i umożliwiające ujęcia z obszarów wyłączonych dla uczestników

W celu uzyskania akredytacji należy wysłać odpowiednią prośbę na powyższy adres e-mail, w treści podając niezbędne informacje:
– Listę reporterów (imię, nazwisko, nr legitymacji)
– Listę osób z obsługi technicznej (imię, nazwisko, funkcja)
– Sprzęt niestandardowy  (np.wóz, dron, podest)
– Numer telefonu i adres e-mail do osoby zarządzającej zespołem